Radio - DWR - Rønde

NON-KOMMERCIEL RADIO TIL DJURSLAND

Box 64, Skolevej 12-14, 8410 Rønde - TEL: 70 220 280 - FAX: 8637 2368

PROGRAMOVERSIGT:-------------- SENDEFREKVENSER----------------HISTORIE


PROGRAM OVERSIGT FOR DWR-RØNDE

MANDAG:

TIRSDAG:

ONSDAG:

TORSDAG:

FREDAG:

LØRDAG:

SØNDAG:

RESTEN AF TIDEN UDSENDES KANAL 1/The Voice FRA ÅRHUS - 107.9 MHz. -
DIN LOKALE 24 TIMERS KANAL

netradio.gif (2497 bytes)


Sendefrekvenser:

FREKVENS

Sendeposition

Polarisation

Effekt

 

95.5 MHz.

Grenå - By antenne

------

-------

stereo

??.? MHz.

Fælles antennen i Ebeltoft

planlagt

-------

stereo

105.9 MHz.

Feldballe/Rønde Øst

Planlagt lodret

160 watt

stereo

107.9 MHz.

Rønde

Vandret

160 watt

stereo

107.9 MHz.

Feldballe Fællesantenne

-------

-------

stereo


HISTORIE:

DWR-Rønde - 10 år fra historiebogen

DWR - Din Weekend Radio - Rønde har 10 års fødselsdag den 24. august 1997, men selve foreningen Radio Rønde som står bag DWR er mere end et år ældre, da den blev stiftet af 50 foreninger og enkelt personer 13. maj 1986, så der gik mere end et år fra man stiftede foreningen, og til man kom igang med at sende, man havde regnet med at starte omkring nytår 1987, men det lykkedes ikke, hvilket også dengang skyldtes mangel på penge, til at finansierer opstarten af radioen. Det første budget lagde optimistisk ud med et skøn på 55.000 Kr. til opstarten af radioen, senere blev det dog justeret til 80.000 og da man startede havde man forlængst rundet 100.000 kr. Men den 24.8 1987 var man endelig klar til premier udsendelsen fra Radio Rønde, som på behørigvis blev åbnet af den daværende borgmester for Rønde kommune: Peter L. Knudsen - Og det var også kommunen der stillede lokaler til rådighed for lokalradioen - der dog måtte dele selve lokalet med biblioteket, som brugte lokalet om formiddagen,og radioen brugte det om eftermiddagen.

Fra starten i 1987 var der indgået et sendesamarbejde med Radio Mols fra Ebeltoft, således at begge stationer kunne høres i både Ebeltoft og Rønde kommune. Men det var ikke meget radio man udsendte fra Rønde i starten, 7 timer om ugen var hvad man kunne overkomme.

De første 2 år af Radio Rønde's liv, var præget af megen uro, med bl.a. stor udskiftning i bestyrelsen.

Lige før 1 års fødselsdagen var man tæt på lukning, både p.g.a dårlig økonomi, men også p.g.a. mangel på medarbejdere. Men nye kom til og det blev tilladt at sende reklamer, hvilket bestyrelsen dengang mente var vejen frem for Radio Rønde, sammen med bankospil, hvilket mange andre radioer havde succes med på det tidspunkt, men for Radio Rønde blev det en kort fornøjelse det med bankospillet. Det var bestemt ikke nogen succes, så det opgav man ret hurtigt og koncentrede sig om reklamerne, og det gik betydeligt bedre med det, selv om det også havde en lidt træg start.

2 års fødselsdagen blev fejret på behørigvis med lagkage og en husstands omdelte brochurer, og man havde nu så mange medarbejdere så man kunne udvide sendetiden til hele 15 timer om ugen. lidt senere udvidede man igen så man kom op på 23 timer.

I 1989 i forbindelse med kommunevalget, investerede radioen i transportabelt udstyr så man kunne sende direkte ude fra lokal området. - hvilket man brugte til at sende direkte debat udsendelser fra en lokal kro, "Ved stambordet" kaldte man udsendelsen.

I 1990 begyndte radioen at sende turistradio, både på engelsk og tysk en ½ time om lørdagen. Dette blev året efter til en turistradio for hele Djursland. Da man producerede udsendelsen i samrabejde med Radio Djursland, Grenå; Radio Rosa, Hornslet og Radio Mols, Ebeltoft. Året 1990 bød også på nye samarbejdspartnere, da ikke mere end 3 nye radioer fik sendetilladelse, dog kom kun den ene igang. nemlig Syddjurs FM som lejede sig ind i Radio Rønde's lokaler, så der blev sendt mere end 42 timers radio fra studiet i Rønde.

I 1992 i forbindelse med 5 års fødselsdagen, fik man hele bibliotekslokalet for sig selv og man kunne gå igang med at lave et rigtigt studie. Sommeren 1993 bød på et nyt problem, da antenne og sender skulle flyttes fra Kalø Gods, p.g.a. den silo som antennen sad på skulle rives ned. Men sender og antenne kunne flyttes til den ny opførte Falck-mast i Rønde.

1995 var året hvor man mente at tiden, var rendt fra ideen om at sende 3 timer hverdag.Så man valgte at gå over til ren weekendradio fra 1. oktober 1995. Og så sende koncentreret 22 timers radio fordelt på lørdag og søndag.

9 års fødselsdagen i 1996, blev også noget særligt for DWR - Rønde, da TV 2 Østjylland pludselig dukkede op og lavede et indslag til deres aften udsendelse. Så stationen på den baggrund blev kendt i hele Østjylland.

24. August 1997 10 års fødselsdag: Blev fejret med reception, og en rigtig fødselsdagsfest for medarbejderne.

1. Januar 1998 - Samarbejdet med Radio Mols Ophørte, da de 2 stationer nu hører ind under hver sit "store" lokalradionævn, Radio Mols hører nu til Randers, mens vi på Radio Rønde hører til Århus og dermed er vores mål nået, med at få udfyldt sendefladen til 24 timer. Da vores nye samarbejdspartner KANAL 1 - ÅRHUS sender 24 timer i døgnet. Vi sender nu igen hverdag og har derfor droppet mellemnavnet "Din Weekend Radio" - så nåvnet i nu er DWR - Rønde

1. april 1998 endelig lykkedes det at få sat 160 Watt på 107.9 MHz. fra Rønde.

Hvad de næste 10 år bringer kan kun tiden vise, men en ting er sikkert, DWR - Rønde vil forsætte med at udvikle sig, som lokalradioen for Rønde kommune.

Niels A. Holst

Siden er opdateret den 26/1 2000